Navigation

Sidst opdateret:
June 29. 2019 23:06:25

Intranet login
Brugernavn

Adgangskode

Husk Login
Søg

Om erhvervsdykning

I et kystland som Danmark, hvor vi har mange broer, havne og en alsidig skibsfart, vil der ofte være forskellige arbejdsopgaver der skal udføres under vandet. Erhvervsdykkere er uddannede i at udføre den slags arbejde.

Hvad laver man?
Erhvervsdykkere, som har gennemgået grundkurset i overfladeforsynet dykning, er i stand til at dykke ca. 50 m ned. De forsynes normalt med luft ved hjælp af slanger fra overfladen. Lettere opgaver udføres med luftflasker på ryggen af erhvervsdykkere uddannet i SCUBA-dykning, dvs. inspektionsdykning ned til cirka 30 meters dybde.

De beskæftiges af entreprenører ved anlægs- og reparationsarbejder ved havne, moler og broer samt ved uddybninger af sejlrender og nedlægning af kloakrør.

Andre erhvervsdykkere tætner fiskefartøjer, fjerner trosser i skruer og undersøger bolværker.
Også på skibsværfter arbejder der erhvervsdykkere, bl.a. med bundundersøgelser af skibe.
Der arbejder også erhvervsdykkere i bjærgningsselskaber. De er med til at hæve forliste skibe og nedstyrtede fly og til at bortsprænge vrag. Dykkere fastgør kæder og trosser til de genstande, der skal op.

I andre tilfælde består erhvervsdykkernes arbejde i eftersøgning. For eksempel anvender politi og redningskorps dykkere ved eftersøgning af savnede personer.
Nationalmuseet, Langelands Museum, Strandingsmuseet St.Georg og Bangsbomuseet bruger dykkere til arkæologiske og historiske undersøgelser. Disse dykkere er dog også faguddannede arkæologer og historikere. I visse amter beskæftiges biologer som dykkere ved vandmiljøundersøgelser.

Visse dykkeropgaver, for eksempel offshore-arbejde, kan kun udføres af særligt uddannede dykkere (også kaldet mætningsdykkere), som er uddannet til dykning dybere end 50 m. Under arbejdet bor dykkerne i et såkaldt trykkammersystem, placeret på et skib eller ved havnekajer eller boreplatforme. »Luften« i trykkammeret er en blanding af helium og oxygen. Det sætter erhvervsdykkeren i stand til at opholde sig under stort tryk på store dybder. Dykkere af denne type er med til at opstille og vedligeholde olieplatforme på havbunden og reparere rørledninger.

Hvor arbejder man?
Der findes ca. 35 mindre dykkerfirmaer eller dykkerarbejdsgivere, som antager erhvervsdykkere til forefaldende opgaver. Ansættelsen vil i mange tilfælde kun vare så længe, som det tager at udføre opgaven. Erhvervsdykkere anvendes på tilsvarende vis af bl.a. rederier og Vandbygningsvæsenet.
Enkelte erhvervsdykkere har fast ansættelse ved Farvandsvæsenet, Københavns Havn og andre havne. Desuden er en del erhvervsdykkere fast ansatte brandmænd eller reddere hos eksempelvis Århus og Odense Brandvæsen.

Krav
En erhvervsdykker skal være sund og rask og må almindeligvis ikke have lidt af hjertesygdomme, lungelidelser, øre- og bihulelidelser, sukkersyge m.m. Syns- og høresansen skal være i orden, og erhvervsdykkeren må psykisk kunne klare at opholde sig under vandet.

Værd at vide
Dykkere arbejder oftest under anstrengende forhold. De arbejder tit i mørke og alene. For mætningsdykkere gælder, at den tynde luft i trykkammeret kan virke trættende.
Mange dykkere har en faglig uddannelse som for eksempel tømrer, svejser eller entreprenørarbejder. Det er i mange tilfælde en forudsætning for at få arbejde som erhvervsdykker. For eksempel må dykkere ofte være i stand til at tømre, støbe, svejse eller skære under vandet. De fleste erhvervsdykkere har dykkerarbejdet som bierhverv.

Efteruddannelse
Dykkere kan følge efteruddannelseskurser i undervandssvejsning, højtryksspuling, sprængteknik og inspektion.

Mere information

Søfartsstyrelsen
hjemmeside: http://www.sofartsstyrelsen.dk

Kontakt Info
Dansk Dykkerservice ApS
email
Phone: (+45) 22 9798 43